Garantie

TuttoBici BV (www.AllesvoordeRacefiets.nl) is van alle gevoerde producten officieel Dealer en/of Pro Dealer. Dit houdt dit dan wij garant staat voor alle garatieafhandeling conform de fabrikants garantievoorwaarden en dit ook snel kun uitvoeren.

De garantie termijnen en voorwaarden zijn gelijk aan die, welke de fabrikant van het betreffende product hanteert. In het algemeen geldt dan dat de garantie alleen geldig is voor de eerste eigenaar voor een periode van een jaar. Voor kettingen, tandwielen, binnenbanden, buitenbanden, grips en pedalen en zadels is een beperkte garantie van kracht: Zij komen alleen in aanmerking voor garantie als de klacht onmogelijk door het gebruik veroorzaakt kan zijn. In geval van twijfel, zal de mening van onze leverancier bepalend zijn. Goederen met gebreken die terecht onder de garantie vallen zullen worden gerepareerd of worden vervangen door eenzelfde of gelijkwaardig product. Vrachtkosten zijn altijd voor rekening van de eigenaar.

Let op: De verzendkosten van garantiedelen naar TuttoBici / AllesvoordeRacefiets.nl zijn altijd voor rekening van de klant. Uiteraard kan de garantieafhandeling ook kosteloos worden afgehandeld in onze Winkel.

Sterk afwijkende garantievoorwaarden worden vermeld bij de productomschrijving. Aanspraken t.a.v. schadeloosstelling van kosten ontstaan door lichamelijk letsel, beschadigde fiets of kleding etc. zijn uitgesloten